Prebiehajúca  štúdia lieku Xofigo v kombinácii s liekom Zytiga a prednisonom/ prednisolonom zahŕňa pacientov  s kastračne rezistentným karcinómom prostaty rozšíreným najmä do kostí, u ktorých sa neobjavujú žiadne príznaky alebo majú iba mierne príznaky a ktorí nepodstúpili chemoterapeutickú liečbu.

Európska agentúra liekov (EMA) odporučila kontraindikáciu používania lieku Xofigo (radium-223 dichlorid), ktorý je určený na liečbu rakoviny prostaty, v kombinácii s liekom Zytiga (abirateron acetát) a prednisonom alebo prednisolonom z dôvodu zvýšeného rizika úmrtia a zlomenín v súvislosti s touto kombináciou. Medzitým prebieha dôkladné prehodnotenie prínosov a rizík lieku Xofigo.

Lekári v Európskej  únii nesmú používať kombináciu lieku Xofigo s antiandrogenným liekom Zytiga a prednisonom či prednisolonom. Je nutné vziať na vedomie, že bezpečnosť a účinnosť lieku Xofigo v kombinácii s liekmi zo skupiny antagonistov  androgénnych receptorov druhej generácie, ako je naprtíklad liek Xtandi (enzalutamid), nebola stanovená.

Informácie pre pacientov

  • Pokiaľ ste v súčasnosti liečení touto kombináciou, Váš lekár zmení Vašu liečbu.
  • Oba lieky je možné naďalej užívať samostatne, a to v súlade s odporučeniami obsiahnutými  v príslušných informáciách o lieku.
  • Ak ste liečení liekom Xofigo a máte akýkoľvek dopyt, obráťte sa na svojho lekára.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

  • Liek Xofigo sa nesmie používať spolu s antiandrogenným liekom Zytiga (abirateron acetát) a prednisonom či prednisolonom pre možné zvýšené riziko úmrtia a zlomenín.
  • Oba lieky je možné ďalej užívať samostatne, a to v súlade s odporučeniami obsiahnutými v príslušných informáciách o lieku.
  • Bezpečnosť a účinnosť lieku Xofigo v kombinácii s antagonistami androgenných receptorov druhej generácie, ako je napríklad liek Xtandi (enzalutamid), nebola stanovená.
  • Ďalšie informácie budú k dispozícii po dokončení prebiehajúceho prehodnotenia dôkazu.

Viac informácií nájdete na stránkach:

 Xofigo (Chlorid radnatý 223 Ra) – https://www.liekinfo.sk/liek-xofigo-1000-kbq-ml-injekcny-roztok-sol-inj-1×6-ml-(liek-inj-skl-)-91497

Zytiga  (Abiraterón acetát) – https://www.liekinfo.sk/liek-zytiga-250-mg-tablety-tbl-120×250-mg-(fl-hdpe)-78755

Prednizón – https://www.liekinfo.sk/atc-skupiny/H02AB07/prednizon-lieky

Prednizólon – https://www.liekinfo.sk/atc-skupiny/S01BA04/prednizolon-lieky

Enzalutamid (liek Xtandi) – https://www.liekinfo.sk/atc-skupiny/L02BB04/enzalutamid-lieky

2018-03-19