Hlavné ciele Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov:

 • rozvíjať sebavedomie občana – pacienta
 • prehlbovať komunikáciu PACIENT – LEKÁR s dôrazom na:
  • korektnosť v predpisovaní a výdaji liekov bez lobingu farmafirma / lekárnik,
  • objektívnosť v informovanosti pacienta o všetkých vlastnostiach lieku a jeho nežiaducich účinkoch,
  • vyvarovanie sa užívania iracionálneho množstva liekov, čo môže viesť k predraženiu liečby i k strate dôvery pacienta k lekárovi.
 • pomôcť sprehľadniť trh s liekmi v SR. Často sa vyskytuje polypragmázia (používanie väčšieho množstva liekov súčasne) aj duplicitné ordinácie liekov s podobnou účinnou látkou;
 • varovať pred nelegálnymi liekmi. Kto nakupuje lieky z nelegálnych zdrojov vystavuje sa riziku nezvratného poškodenia svojho zdravia;
 • zvýšiť bezpečnosť vo farmakoterapii:
  • nekontrolované použitie liekov na predpis s voľnopredajnými liekmi môže viesť k život ohrozujúcim interakciám,
  • množstvo dennej dávky liečiva určuje, či látka bude pôsobiť ako liek alebo ako jed (týka sa to aj voľnopredajných liekov),
 • profylaxia poliekového poškodenia zdravia sledovaním nežiaducich účinkov liekov,
 • spolupráca so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov v systéme zdravotníctva.

Oblasti, ktoré AOSL monitoruje, aby prispela k rozšíreniu a zdokonaleniu poznatkov o liekoch a ich bezpečnom použití:

 • rozsiahle predpisovanie, užívanie a zneužívanie liekov,
 • zvyšujúci sa počet voľnopredajných liekov s ich nežiadúcimi účinkami,
 • vysoká cena predávaných liekov.

S osobitným zreteľom sa AOSL bude venovať

 • fungovaniu zdravotných poisťovní v súvislosti s platbami za lieky,
 • diskriminácii a sociálnej nespravodlivosti (chýbajúce dôležité lieky pre pacientov s určitou diagnózou),
 • prípadom s nepresne určenou diagnózou a následným plytvaním liekov.

Mimoriadnu pozornosť venujeme pripravovanému projektu e-health.

2017-08-25