Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
predseda správnej rady

RNDr. Ing. Ph.Mr. Eva Radějová, CSc.
podpredseda správnej rady
2017-08-25