OL:

omamné látky sú látky, ktoré vyvolávajú návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závžnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

PL:

psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

Lekársky predpis na omamné látky musí byť označený šikým modrým pruhom. Ďalej musí spĺňať rovnaké kritéria vyplňovania ako ,,klasický´´ lekársky predpis.

Rozdiel je v tom, že na lekársky predpis s omamnou látkou, ktorý je označený modrým pruhom môže byť uvedený len jeden druh lieku.

Takýto lekársky predpis sa vyhotovuje v troch kópiách. Originál ide do poisťovne, prvú kópiu si uchováva lekáreň, druhú lekár.

Lekár môže omamnú alebo psychotropnú látku predpisovať najdlhšie na dobu 30 dní.

Takýto lekársky predpis si môže pacient vybrať iba v samospávnom kraji, v ktorom bol predpísaný.

2016-07-05