Každý, kto má zdravotný problém,  si v okamihu spomenie na lekára. Lekár pre chorého značí obal „zdravie. “ Obalom pre sudcu je „spravodlivosť“. Každá politická strana sa snaží svoj program zabaliť do hesla : „Zabezpečíme vaše dobro“. Učiteľa už dopredu zaťažujeme puncom “ vzdelávanie“.

Bez toho, aby som sa dotýkala čestných lekárov, politikov, sudcov a učiteľov, si na základe vlastnej skúsenosti dovoľujem tvrdiť, že medzi obsahom výsledkov, ktoré dosiahli a ich postavením, existuje značný rozdiel. Aj tu platí, že obal a obsah nie sú to isté.

 

My, pacienti, ochotne veríme, že lekár  je ten, ktorý nás zbaví bolesti a vylieči nás a vopred si nezisťujeme, aký prínos má jeho liečenie pre všetkých „jeho“ pacientov. Veríme v jeho schopnosť liečiť aj po mnohých prípadoch nevyliečených pacientov. Vychádza mi z toho že pre občana je obal dôležitejší ako obsah.

 

Po tomto úvode uvediem prípad, ktorý ma znechutil.

 

Raz ráno som sa zobudila  a nemohla som pohnúť pravou  rukou. Každý pochyb mi spôsoboval veľkú bolesť. Moja obvodná lekárka, ktorá pracuje v neštátnom zdravotníckom zariadení, ma poslala k ortopédovi  tohto zariadenia. Ten samozrejme iba po predložení môjho zdravotného preukazu ma prezrel. Potom mi povedal, že je tam nález, ale v tejto ambulancii nevystavuje recepty. Čo najskôr sa mám zastaviť v jeho druhej  ambulancii v poliklinike Fakultnej  nemocnice, a tam recept dostanem. Mám si ale čo najskôr dohovoriť termín u sestričky a dal mi do ruky jej telefónne číslo. O týždeň neskôr  som opäť po predložení svojho zdravotného preukazu (ako inak) absolvovala prehliadku aj v tej „druhej“ ambulancii a tam som už recept dostala.

 

Kalkul 1:   2 prehliadky –  ortopéd dostal zaplacené 2x.

 

Predpísaný liek som vybrala, ale mi nepomohol – rameno ma bolelo stále, dokonca som mala pocit, že viac. Pri  kontrole som stav nahlásila ortopédovi a on: „Keď  vám liek nepomáha, mali ste ho prestať užívať“ a vypísal mi žiadanku na magnetickú rezonanciu (MR). Trvalo dva mesiace, kým som bola v poradí. Výsledok pracovisko MR zaslalo môjmu ortopédovi, ale smola –  bol už  na zahraničnej  stáži, a tak som sa k nemu dostala až o mesiac a pol neskôr.

Uplynulo temer  päť  mesiacov od mojej prvej návštevy lekárky, ja som teda logicky dedukovala, že raz, keď sa už zistila príčina, urýchlene začne liečba. Aká naivita!

Lekár – ortopéd mi vysvetlil, čo je príčinou bolesti ramena a informoval ma  že mi „pichne“ injekciu Vzápätí si spomenul,  že práve  túto injekciu už v ambulancii nemá. Napísal  mi recept a poslal ma do lekárne v tej istej budove. V lekárni bolo asi 12 chorých ľudí s deťmi aj bez nich. Vo fronte som sa pozrela do receptu. Tam okrem iného bolo moje meno, 5 injekcií. Doplatok pacienta som poznala. Začala som premýšľať: Na čo mi je 5 injekcií a ešte mám doplácať?

Kalkul 2:   5 ks injekcií zaplatíme ja a zdravotná  poisťovňa – ortopéd si vykáže 5x výkon.

Vyšla som  z lekárne a navštívila pracovisko MR. Vyžiadala som si kópiu výsledku vyšetrenia  a našla si výbornú rehabilitačnú sestru. Zostal mi iba nepríjemný pocit z kalkulanta s Hippokratovou prísahou.

2017-02-01