Implicor flm tbl

liečivo: Metoprololiumtartarát a ivabradín
terapeutická skupina: Kardiakum
terapeutická indikácia: Symptomatická liečbá chronickej stabilnej anginy pectoris ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom už kontrolovaných metoprololom a ivabradínom užívaných súbežne v rovnakých dávkach.

Arparial flm tbl
liečivo: metoprololiumtartarát a ivabradín
terapeutická skupina: Kardiakum
terapeutická indikácia: Symptomatická liečbá chronickej stabilnej anginy pectoris ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom už kontrolovaných metoprololom a ivabradínom užívaných súbežne v rovnakých dávkach.

Lipertance filmom obalené tablety
liečivo: Atorvastatín,perindopril arginín a amlodipín
terapeutická skupina: Hypotenzívum
terapeutická indikácia: Liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca.

Dakarbazín PHARMALEX 1 000 mg prášok na infúzny roztok
liečivo: Dekarbazín
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Liečba metastatického malígneho melanómu.

Imlygicplakotvorných jednotiek (PFU)/ml injekčný roztok 
liečivo:Talimogén laherparepvek
terapeutická skupina:Cytostatikum
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s melanóm, ktorý sa rozšíril v koži alebo do lymfatických uzlín, keď chirurgická liečba nie je možná.

Prestilol 10 mg/10 mg
liečivo: Bisoprolol a perindopril arginín
terapeutická skupina: Hypotenzívum
terapeutická indikácia: Liečba hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizáciou) u dospelých pacientov.

Skudex 75 mg/25 mg filmom obalené tablety
liečivo: Tramadol a dexketoprofén
terapeutická skupina: Analgetikum- anodyn
terapeutická indikácia: Symptomatická krátkodobá liečba akútnej bolesti stredne silnej až silnej intenzity

Prestozek tablety
liečivo: Perindopril terc-butylamín a amlodipín
terapeutická skupina: Hypotenzívum
terapeutická indikácia: Liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov už kontrolovaných perindoprilom a amlodipínom, ktoré sa podávajú súbežne v rovnakých dávkach.

Candezek 16 mg/10 mg cps dur
liečivo: Kandesartan a amlodipín
terapeutická skupina: Hypotenzívum
terapeutická indikácia: Substitučná liečba u dospelých pacientov s esenciálnou hypertenziou, u ktorých je krvný tlak už dostatočne kontrolovaný kandesartanom a amlodipínom podávaným súbežne na rovnakej dávkovacej úrovni.

2016-10-16