Mala som mamu. Pre mňa to bola najlepšia mama na svete. Veľmi sme si rozumeli a ja som mala obrovské šťastie, lebo som sa takmer nenarodila. Klimaktérium nepocítila a do dôchodku odišla plná zdravia  a elánu. S pribúdajúcimi rokmi začala postupne pociťovať bolesti v kolenách a fyzioterapeut jej predpísal rôzne liečebné procedúry. Zabudol ju ale upozorniť, že sa počas liečby musí vyvarovať dlhodobej chôdze, a tak si skrivila  nohy. To bolo všetko. Jedného dňa z ničoho nič začala moja mama, ktorej dovtedy pamäť slúžila lepšie ako mne, pociťovať bolesti hlavy a robiť často unáhlené veci. Navštívila som s ňou lekárku, tá mi povedala, že to vyzerá na stareckú demenciu a odporúčala ju  k psychiatrovi. Psychiater jej naordinoval psychofarmaká, po ktorých mala závraty, spadla, zlomila si bedrovú kosť a nasledovala operácia. Do týždňa zomrela. V úmrtnom liste bola takáto príčina úmrtia: ateroskleróza mozgu. Pretože zomrela v nemocnici, nasledovala pitva. Tá  ukázala, že príčina smrti bola úplne iná: zápal mozgu v dôsledku infekcie. Takže žiadna starecká demencia, stačilo by obyčajné antibiotikum.

Je to môj príbeh, ale určite to nie je jediný prípad, kedy staršieho človeka nesprávne diagnostikujú a následne nesprávne liečia. Dodnes sa nedokážem zmieriť so skutočnosťou, že aj keď už dvadsať rokov pracujem v oblasti zdravotníckych informácií, s dôverou som počúvala rôznych špecialistov, ale svojej mame som nepomohla.

Považujem za svoju povinnosť obrátiť sa na vás, rodičov, deti  a svojich vrstovníkov a informovať vás o tom, čo by každý z nás mal vedieť.

Staroba nie je choroba, ale bolesť je v tomto období života veľmi častá, podceňovaná a často nezistená, zle či nedostatočne liečená. Až 60% seniorov  trpí chronickou bolesťou , najmä v dôsledku kardiovaskulárnej  hypertenzie, diabetu, chronickej obštrukčnej choroby pľúc  a osteoporózy, a čo je tiež veľmi dôležité, je fakt, že bolesť je veľmi často sprevádzaná  negatívnymi prejavmi – je to narušený psychosociálny stav, nekvalitný spánok a zlá  ekonomická situácia (často nedostatočná výživa) a tiež snaha starého človeka nebyť na ťarchu svojmu okoliu – ani rodine, ani zdravotníkom.

Výskyt viacerých chorôb naraz u seniorov urýchľuje fyziologické prejavy starnutia,  a  preto farmakoterapia v starobe by mala byť účinná, jednoduchá, individuálna a bezpečná. Každý z nás si uvedomuje, že je potrebné vyhnúť sa zbytočne užívaniu veľkého množstva liekov, ale keď to už inak nejde, pred použitím každého lieku je nutné si poriadne prečítať jeho príbalový leták. Všetky údaje uvedené v ňom sú dôležité, ale osobitnú pozornosť venujte dávkovaniu pre starších pacientov, predávkovanie, kontraindikácie a vzájomné pôsobenie liekov s ostatnými liekmi. Liek vždy nechávajte v pôvodnom balení s príbalovým letákom.

 Užitočné informácie:

Aktuálne znenie príbalového letáku lieku nájdete i na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242

Osobitne dôležité pre seniorov je vedieť, aký je doplatok za liek. Ten je uvedený i na webovej  stránke MZ SR  http://www.health.gov.sk/LiekySetria

Všetky vyššie uvedené informácie, tiež porovnanie niekoľkých vybraných liekov a interákcie nájdete na webovej stránke http://www.liekinfo.sk/lieky.aspx. Odporúčam vytlačiť si opatrenia, ktoré prispievajú k bezpečnému užívaniu liekov. Pokiaľ si neviete rady, pusťte si VIDEO ukážku http://www.liekinfo.sk/Index.aspx?PageID=164

Lekár je pre nás autoritou, ale i napriek tomu: Zaujímajte sa o všetko, čo môže súvisieť  s vaším zdravotným stavom, a to i v dobe, kedy ste zdraví. Vo svojom vlastnom záujme si z dostupných zdrojov naštudujte všetko o svojej chorobe. Budete sa potom lepšie rozhodovať a zdravotníkom viac porozumiete. A tiež budete môcť dať lepší pozor na svoje  práva a povinnosti.

  1. Pýtajte sa, prečo tento liek dostávate. Máte právo na informácie o liekoch, ktoré vám lekár naordinoval a tiež informácie o ich prípadných vedľajších účinkoch.
  2. Buďte opatrní, pokiaľ vám lieky predpisujú rôzni lekári – lieky rovnakej skupiny môžu mať rôzne mená a ich hromadenie a vzájomné pôsobenie vám môže zdravie poškodiť. Predídete tomu, pokiaľ budete mať zoznam aktuálne užívaných liekov pri sebe.
  3. Overte si aj predpísaný počet balení na recepte a to tak, aby vám lieky vydržali do prípadnej  kontroly, pritom si nerobte zásoby.
  4. Pýtajte sa na všetko, čo potrebujete vedieť o vašom ochorení.
  5. Lekár je povinný vám podať zrozumiteľnú informáciu o výsledkoch vašich vyšetrení, o možných spôsoboch liečby a prognóze ochorenia.
  6. Písomný vedomý súhlas pacienta je podmienkou na  začatie netradičného terapeutického výskumu.
  7. Pacient má právo na podrobné a jemu zrozumiteľné vysvetlenie v prípade, že sa lekár rozhodol použiť neštandardný postup alebo experiment.
  8. Pacient má právo v prítomnosti zdravotníckych pracovníkov nazerať do svojej zdravotníckej dokumentácie a môže požiadať o výpis, odpis alebo kópiu.
  9. Pacient má právo na zmenu lekára, u ktorého je registrovaný.

Autor: Ing. Hanka Rážová –  tvorca projektov Slovenský liekový automatizovaný informačný systém a Liekinfo. 

2017-09-29