Nimesulid je nesteroidné antirevmatikum, ktoré sa doteraz používalo na liečbu :

  • akútnej bolesti,
  • primárnej dysmenorrhoey,
  • bolestivej osteoartrózy

V SR sú registrované nasledujúce lieky s obsahom nimesulidu: Aulin, Coxtral, Nimed a Nimesil.

Z hodnotenia pomerov prínosov a rizík,  ktoré vykonal  Výbor pre HVLP  Európskej liekovej agentúry (EMA) vyplynulo, že pomer prínosov a rizik je pozitívny iba při liečbe akútnej bolesti (1) a primárnej dysmenorrhoey (2).

 Odôvodnenie / Tlačová správa EMA:  Nimesulid má zrovnateľný účinok v liečbe  ako ďalšie nesteroidné antirevmatiká , např. diklofenak, ibuprofen a naproxen. Gastrointestinálna toxicita je u nimesulidu tiež porovnateľná s ďalšími nesteroidnými antirevmatikami. Riziko poškodenia  pečene by mohlo byť  podobné ako u ďalších nesteroidných antirevmatík, ale stále nie je  jasne doložené, či sa toto riziko nezvyšuje pri dlhodobom podávaní nimesulidu. Bolestivá osteoartróza je chronický stav a vyžaduje dlhodobú liečbu, proto bola táto terapeutická indikácia na  podanie nimesulidu zrušená (3).

2018-01-25