Správy – Stránka 4 – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Správy

OL: omamné látky sú látky, ktoré vyvolávajú návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závžnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. PL: psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Lekársky predpis na omamné látky musí byť označený šikým modrým pruhom. Ďalej musí spĺňať rovnaké … Continue reading „Omamné a psychotropné látky – špecifiká lekárskeho predpisu“

2016-07-05