Správy – Stránka 3 – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Správy

Farmakovigilančný výbor na posudzovanie rizík liečivých prípravkov Európskej liekovej agentúry  (PRAC) dokončil prehodnotenie prínosov a rizík lieku Zydelig (idelalisib).

2017-07-19

Implicor flm tbl liečivo: Metoprololiumtartarát a ivabradín terapeutická skupina: Kardiakum terapeutická indikácia: Symptomatická liečbá chronickej stabilnej anginy pectoris ako substitučná liečba u dospelých pacientov s normálnym sínusovým rytmom už kontrolovaných metoprololom a ivabradínom užívaných súbežne v rovnakých dávkach. Arparial flm tbl liečivo: metoprololiumtartarát a ivabradín terapeutická skupina: Kardiakum terapeutická indikácia: Symptomatická liečbá chronickej stabilnej anginy … Continue reading „Nová kombinácia známych liečiv“

2016-10-16

Sťahovanie z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov sa týka uvedených šarží liekov: Názov lieku Doplnok názvu Číslo šarže Agen 5 tbl 30×5 mg 3171215 NEUROL 0,5 tbl 30×0,5 mg 2391215 2401215 2020116 NEUROL 1,0 tbl 30×1,0 mg 2510116 NEUROL 0,25 tbl 30×0,25 mg 2061215 PREDNISON 20 LÉČIVA tbl 20×20 mg 3510116 PANCREOLAN … Continue reading „Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí vybraných šarží liekov“

2016-09-06