Správy – Stránka 2 – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Správy

Nimesulid je nesteroidné antirevmatikum, ktoré sa doteraz používalo na liečbu : akútnej bolesti, primárnej dysmenorrhoey, bolestivej osteoartrózy V SR sú registrované nasledujúce lieky s obsahom nimesulidu: Aulin, Coxtral, Nimed a Nimesil. Z hodnotenia pomerov prínosov a rizík,  ktoré vykonal  Výbor pre HVLP  Európskej liekovej agentúry (EMA) vyplynulo, že pomer prínosov a rizik je pozitívny iba při liečbe akútnej … Continue reading „Lieky s obsahom nimesulidu nesmú byť naďalej používané na symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy“

2018-01-25

Európska agentúra liekov (EMA) začala prehodnocovať liek Zinbryta (daclizumab), ktorý sa používa na liečbu dospelých s relabujúcou formou roztrúsenej sklerózy. Prehodnotenie sa začalo pre prípad úmrtia na zlyhanie pečene. Pokiaľ bude toto prehodnocovanie prebiehať, lekári, predpisujúci Zinbrytu, by mali pozorne monitorovať svojich pacientov a upozorniť ich na možnosť poškodenia pečene a jej prejavy. Pacienti by … Continue reading „Daclizumab (Zinbryta) – začalo sa celoeurópske prehodnocovanie“

2017-12-25

Európska lieková agentúra (EMA) zahájila prehodnotenie liečivých prípravkov  zvaných retinoidy, v priebehu ktorého sa bude zaoberať účinnosťou opatrení na prevenciu počatia (PPP), ktoré sú v súčasnosti používané,  a ďalej  minimalizáciou  možného rizika vzniku neuropsychiatrických porúch. Viac info: Pre ženy vo fertílnom veku, ktoré musia retinoidy užívať, boli v celej EU zavedené tzv. Programy prevencie počatia (PPP). Pre retinoidy, ktoré sa … Continue reading „Retinoidy – začiatok prehodnotenia“

2017-08-08