Správy – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Správy

Test test testvssdvasdvsdvsadasdassdsdasd

2018-03-24

A

2018-03-24

Prebiehajúca  štúdia lieku Xofigo v kombinácii s liekom Zytiga a prednisonom/ prednisolonom zahŕňa pacientov  s kastračne rezistentným karcinómom prostaty rozšíreným najmä do kostí, u ktorých sa neobjavujú žiadne príznaky alebo majú iba mierne príznaky a ktorí nepodstúpili chemoterapeutickú liečbu. Európska agentúra liekov (EMA) odporučila kontraindikáciu používania lieku Xofigo (radium-223 dichlorid), ktorý je určený na liečbu rakoviny prostaty, v kombinácii s liekom … Continue reading „Xofigo – riziko úmrtí a zlomenín v prebiehajúcej klinickej štúdii“

2018-03-19