RNDr. Ing. Ph.Mr. Eva Radějová, CSc. – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

RNDr. Ing. Ph.Mr. Eva Radějová, CSc.

Vyššie vzdelanie

1947-1951 Lekárska fakulta, odbor farmácie, Bratislava (Ph.Mr.)

1957-1951 Chemickotechnologická univerzita, odbor Technológia liečiv, Bratislava (Ing.)

1969- 1974 Farmaceutická fakulta, odbor galenika (RNDr.)

1975-1982 Chemickotechnologická univerzita, odbor Mikrobiológia (CSc.)

1996- 1979 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve – Farmaceutická analytika (atestácia)

Ocenenia

1980 – Medaila J.E. Purkyně za pracovné výsledky pri zavádzaní progresívnych foriem práce

2008 – Medaila Ph.Mr.Vl.Žuffu za prínos slov. farmácii.

Odborné znalosti

Analytika liečiv, kontrola a registrácia liečiv

Priebeh zamestnania

1951 – 1958 Magistra s atestáciou vlekárňach v Bratislave

1958 – 1990 ŠÚKL: vedúca fyz.-chem. laboratória, vedúca chem. odboru, zástupca riaditeľa, viedla chemickou sekciu pre tvorbu ČS – liekopisu pri MZ. Práca na riešení štátnych a ústavných výskumných úloh, viedla praktické predatestačné cvičenia pre farmaceutov, prednášala na predatestačných školeniach.Výsledky výskumných prác publikovala v odbornej literatúre a prednáškami na zjazdoch. Podala a realizovala patent na zvýšenie stability vybraných liekov. Prednášala na strednej zdrav. škole pre farm.laborantov.

2005 – 2011 Odborný radca príručky pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom Manuál – lieky registrované v SR.