Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

Priebeh vzdelania

1949 – 1957 Osemročná škola, Šoporňa

1957 – 1961 Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

1962 – 1967 Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Vyššie vzdelanie: 1967 RNDr. – Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

1974 CSc., /PhD./- Farmaceutická fakulta UK Bratislava

1979 Doc.- Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

1989 Prof.- Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Priebeh zamestnania

1967 asistent FaF UK

1967 – 1970 interný vedecký ašpirant vo vednom odbore farmaceutická chémia, FaF UK, Bratislava

1970 – 1979 Odborný asistent, Katedra farmaceutickej chémie /KFCH/ FaF UK, Bratislava

1979 – 1989 docent KFCH FaF UK, Bratislava

1989 – doteraz profesor KFCH FaF UK, Bratislava

Publikačná aktivita

385 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 30 súborných referátov, 16 patentov, 12 skrípt, l učebnica, 2 monografie, 1450 odborných článkov z oblasti farmaceutickej chémie, histórie prírodných vied a apidológie.

Citovanosť

245 v SCI, 200 ostatné citácie

Školiteľ

12 doktorandov PhD. /resp. kandidátov vied CSc.,/

Funkcie

1980-1987 I. prodekan FaF UK, Bratislava

1987-1990 prorektor UK Bratislava

1986-1990 vedúci Katedry farmaceutickej chémie, FaF UK

1995-2010 vedúci Katedry farmaceutickej chémie, FaF UK

1980- doteraz člen Vedeckej rady FaF UK

1987-1990 člen Vedeckej rady UK

1993- doteraz člen Vedeckej rady Ústavu včelárstva, Lipt.Hrádok

1987- doteraz člen redakčnej rady časopisu Česká a Slovenská farmácie, Praha, ČR

1992-2000 člen AS FaF UK

1995-1998 predseda AS FaF UK

1995-2002 Predseda Slovenského zväzu včelárov, Bratislava

1998-2002 Prezident Apislavie-Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií

1999- doteraz Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, /SFS/ Bratislava

2003-2005 Predseda Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, Bratislava

2005 doteraz podpredseda Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností, Bratislava

2005 Odborný garant príručky pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom Manuál – lieky registrované v SR.

2010 Zakladateľ Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

Ocenenia

1967- Bronzová medaila UK

1977 – Bronzová medaila FaF UK

1982 – Strieborná medaila FaF UK

1987 – Zlatá medaila FaF UK

1989 – Zlatá medaila JLFUK, Martin
Hynková medaila LF UK, Bratislava

1993 – Strieborná medaila Propter merita SLS, Bratislava

1995 – Weberová cena SFS
Pocta Juraja Fándlyho, ministra kultúry SR

1998 – Zlatá medaila Propter merita SLS, Bratislava

2000 – Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
Čestný člen Českej farmaceutickej spoločnosti

2001 – Čestný člen Poľskej farmaceutickej spoločnosti

2002 – Medaila PhMr. V.J. Žuffu SFS
Strieborná medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR

2003 – Čestný člen Maďarskej farmaceutickej spoločnosti
Strieborná medaila UK
Hanušova medaila Českej spoločnosti chemickej
Strieborná medaila SCHS

2004 – Pamätná medaila k 85. výročiu založenia UK

2005 – Jesseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti
Medal za zaslugi dla uczelni Akademíi Medycznej Poznaň, Poľsko
Čestný člen Litovskej farmaceutickej spoločnosti /10.12.2005/ Vilnius, Lietuva, Litva

2006 – Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo /2006/, v akcii: Vedec roka SR 2005.

2007 – Strieborná medaila Univerzity Karlovy, Praha
Medaila prof. Dr. inž. Miloša Marku, SSPCH, Bratislava
Čestná plaketa R.T. Niederlanda, SLS
Cena SAV za popularizáciu vedy, Bratislava
SAV priznaný stupeň I vedúci vedecký pracovník

2008 – Čestný člen Českej spoločnosti chemické, Praha
Čestný člen Slovenskej chemickej spoločnosti,Bratislava
Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR
Čestný člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Bratislava
SODALEM HONORIS CAUSA SOCIETATIS
MEDICORUM SLOVACORUM
Strieborná medaila GALENOS FaF UK

2009 – Zlatá medaila UK, Bratislava

2010 Pamätná medaila 9O.výročia Spolku slovenských

2011 Medaila Daniela Belluša SCHS

2011 Virsíková cena SLS