Hanka Rážová – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Hanka Rážová

Vyššie vzdelanie

1972 – 1978 Vysoká škola elektrotechnickéhoinžinierstva a aplikovateľnej informatiky- Leningradský polytechnický inštitút St. Peterburg, Rusko

1982 – 1984 Škola manažmentu a marketingu, Praha, ČR

Technické znalosti:

Prevádzka vlastných softvérových projektov

Ocenenia:

2007 Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva

2008 Weberova cena za významnú organizátorskú prácu v prospech farmácie

2010 Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Priebeh zamestnania:

1979 – 1984 Zhraničná obchodná činnosť špecializovaná na med. techniku – Medexport a VHJ ZSE Praha, ČR

1984 – 1989 Sekretár dvojstrannej spolupráce Československo – Bulharsko, Praha, ČR

1989 – 1992 Obchodný zástupca BEZ Bratislava v Prahe, ČR

1993 – 2004 Marketing a monitoring trhov, prezentácia produktov, obchodné informácie a kontakty so Štátnymi orgánmi a súkromným sektorom – jednateľka firmy Contakta SR; Vývoz a distribúcia liekov, dovoz zdr. materiálov – jednateľka firmy – HAMAR s.r.o., ČR,. Vývoz a distribúcia liekov, dovoz zdr. materiálov- jednateľka firmy BE TRADE s.r.o. SR;

2001 – 2004 Key manager farmaceutickej spoločnosti so zahraničnou účasťou v SR a ČR

2005 – 2011 Organizátor a vydavateľ príručky pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom Manuál – lieky registrované v SR.

2007 – 2011 Tvorca projektov: Slovenský liekový automatizovaný
informačný systém SLAIS® a LIEKinfo®;
Zakladateľka Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov AOSL®