Kontakt – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Kontakt

Adresa

AOSL
Bratislava
(centrála)
Starorímska 20, 851 10 Bratislava
info@aosl.sk

Banská Bystrica
Ing. Oliver Petrík
mobil: 0905 657 277
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Formulár