Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte Oddiel I. – Vaše osobné údaje; Oddiel II. Údaje o prijímateľovi Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Identifikačné údaje o prijímateľovi Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

Názov: Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov
IČO: 42357489
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Starorímská 20, 851 10 Bratislava

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov (vaše meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

9. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2018 na daňový úrad.

10. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

11. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane v prospech Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov.

Stiahnite si potrebné tlačiva:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu (PDF)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)