Postup krokov na poukázanie 1% – 2% pre právnické osoby v roku 2017 – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Postup krokov na poukázanie 1% – 2% pre právnické osoby v roku 2017

„Vyhlásenie o poukázaní“ 1% (2%) z Vašich daní je priamo v daňovom priznaní

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Sumu 1%, prípadne 2% si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie:

a) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,0% z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane;

b) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2% z dane – označte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Identifikačné údaje o prijímateľovi Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

Názov: Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov
IČO: 42357489
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Starorímská 20, 851 10 Bratislava

*) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%/2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov (vaše meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

2. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DPPO) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1% (2%) z Vašej zaplatenej dane v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 
Stiahnite si potrebné tlačiva:
DPPOv17 (PDF)
DPPOv17-potvrdenie (PDF)