Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017 (napr. živnostníci) – Asociácia na ochranu spotrebitelov liekov (AOSL)

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017 (napr. živnostníci)

„Vyhlásenie o poukázaní“ 2% (3%) z Vašich daní je priamo v daňovom priznaní.

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ (Oddiel VIII. v daňovom priznaní typu A, alebo Oddiel XII. v daňovom priznaní typu B).

Sumu 2 %, prípadne 3 % si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Identifikačné údaje o prijímateľovi Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

Názov: Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov
IČO: 42357489
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Starorímská 20, 851 10 Bratislava

*) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním údajov (vaše meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

4. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane v prospech Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov.

 
Stiahnite si potrebné tlačiva:
DPFOBv17
DPFOAv17-potvrdenie
DPFOAv17